Hoppa till innehåll

GDPR

GDPR/PERSONUPPGIFTSPOLICY

Horntorpet

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi hantera information om dig. Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar de uppgifter du lämnar och som vi samlar in. Därför skyddar vi den information som du ger oss, samt följer de lagar och regler som finns för att även skydda din integritet.

Denna personuppgiftspolicy täcker all data som vi samlar in, till exempel genom kontaktformulär och bordsbokning via hemsidan, i e-post, vid bokning av evenemang, catering och utbildningar samt i faktureringsunderlag och anmälan till nyhetsbrev. Policyn beskriver också vilka rättigheter du har och hur du gör dem gällande samt vad vi gör för att på ett säkert sätt hantera dina personuppgifter.

Har du några frågor kan du alltid kontakta oss på kontakt@hornudden.net

Vad är en personuppgift och vad innebär behandling av personuppgifter?

All slags information som är direkt eller indirekt hänförlig till en fysisk person som är i livet utgör en personuppgift. Exempel kan vara namn, adressuppgifter, bilder men också krypterade uppgifter eller olika slags elektroniska identiteter så som IP-nummer utgör personuppgifter. Behandling innebär allt som vi gör med dina personuppgifter. Behandling kan vara exempelvis insamling, lagring, registrering, sortering, bearbetning, överföring eller radering av uppgifterna.

Vem är personuppgiftsansvarig och vad innebär detta?

Hornudden Utveckling AB (med organisationsnummer 559188-6626) är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter. Det innebär att vi har ett ansvar att behandla dina personuppgifter i enlighet med gällande Svensk Integritetslagstiftning, inklusive Dataskyddsförordningen (GDPR). Om vi anlitar en underleverantör för att behandla dina personuppgifter så utgör underleverantören ett personuppgiftsbiträde.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

Vi hanterar dina personuppgifter för att kunna ingå och fullfölja vårt avtal med dig, eller för att vi ska kunna förbättra vår information och våra tjänster till dig. Vi hanterar också information för att fullgöra våra rättsliga åtaganden. Vi samlar inte in fler uppgifter än vi behöver och vi säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part.

Kontakt, bokning och förfrågningar

När du kontaktar oss via kontaktformulär på vår hemsida, via e-post eller telefon ber vi dig att lämna uppgifter om namn, e-postadress och telefonnummer i syfte att kunna besvara din förfrågan eller hantera din bokning. Det kan också gälla betalningsinformation såsom fakturaadress och referensperson. Om du uppger andra personuppgifter i din kontakt med oss kan det innebära att vi hanterar dem också (t.ex. allergier). När du lämnar dina uppgifter samtycker du till att vi behandlar uppgifterna och vi sparar dem så länge att vi kan fullfölja våra åtagande/avtal gentemot dig samt uppfylla våra rättsliga skyldigheter t.ex. avseende bokföring.

Nyhetsbrev

När du anmäler dig till våra nyhetsbrev ber vi dig lämna din e-postadress i syfte att kunna fullfölja vårt åtagande gentemot dig. I och med detta samtycker du till att vi samlar in och hanterar din e-postadress i ett kundregister för nyhetsbrev och att vi eventuellt samlar in statistik för hur du öppnar och klickar i nyhetsbrevet. Du kan närhelst du önskar meddela oss att du inte längre vill ha nyhetsbrevet på kontakt@hornudden.net eller på länken i nyhetsbrevet så tar vi bort dig från kundregistret.

Blogg och sociala medier

När du interagerar i våra sociala medier eller lämnar kommentarer i vår blogg ger du oss uppgifter om dig och/eller ditt företag. I och med detta samtycker du till att vi hanterar dina uppgifter. Det kan handla om namn, adress, e-postadress, telefonnummer, din yrkesroll och arbetsplats. Denna integritetspolicy gäller inte övriga webbplatser som eventuellt länkas till eller sociala mediekonton, så du bör ta del av dessa webbplatsers integritetspolicy innan du lämnar ut dina personuppgifter t.ex. Facebook och Instagram.

Vad är cookies och hur använder vi det?

Cookies är en liten fil som sparas ner på din dator när du går in på en webbplats. Cookien består av en liten datamängd med information om vad du gör när du besöker sidan. Informationen om vad du gjorde vid tidigare besök skickas av webbservern till din webbläsare och kan sedan hämtas därifrån.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator och används till exempel för att tala om för dig som besökare vad som är nytt på sidan sedan du senast besökte den. När utgångsdatumet passerats raderas cookien automatiskt när du återkommer till den webbplats som skapade den. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies och lagras temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

I de flesta webbläsare kan du välja att blockera användningen av cookies via säkerhetsinställningarna. Du kan också välja att ställa in i din webbläsare så att du får möjlighet att välja om du på förhand vill tillåta varje ny cookie som en webbplats skickar till din dator. På så sätt kan du för varje cookie välja om den får lagras eller inte.

Om du säger nej till cookies så kan användarupplevelsen av vår webbplats försämras och alla funktionaliteter kan inte upprätthållas på samma sätt som om hemsidan fick sätta cookies.

På Horntorpets webbplats används cookies för att förbättra användarupplevelsen. Cookies identifierar webbläsare som unika men webbläsarna förblir hela tiden anonyma. Det hjälper oss att registrera antalet besök på sidan samt ger oss statistik och information om hur många webbläsare som besöker sidan samt hur besökare rör sig på sidan. Dessutom används s.k. sessionscookies som är till för att komma ihåg de inställningar som du som användare har gjort.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att sparas så länge det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen har samlats in och så länge det krävs enligt olika lagar, t.ex. redovisningslagen.

Dina rättigheter

Du som registrerad hos oss har flera rättigheter som du bör känna till:
● Du har rätt att en gång per år, begära ett registerutdrag. Det innebär att du får ett utdrag med alla uppgifter vi har om dig.
● Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga eller ofullständiga.
● Du har rätt att begränsa hur vi hanterar dina personuppgifter i den mån det inte strider mot andra lagar. Du kan till exempel be oss inte använda dina uppgifter för reklamutskick.
● Du har rätten att bli raderad (glömd) om det inte strider mot andra lagar.
● Du kan när som helst återkalla ett samtycke genom att kontakta oss.
● Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina uppgifter och de svar du får av oss kan du klaga på vår hantering hos Datainspektionen (https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/klagomal-och-tips/). Vi uppskattar dock om du ger oss en chans att bättra oss om du tycker att vi gör något fel.
● Du kan invända mot direktmarknadsföring från oss.

Kontakta oss

Om du vill uppdatera eller ändra lämnade uppgifter eller har frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på kontakt@hornudden.net
Personuppgiftsansvarig är Karin Sjöstedt, Hornudden Utveckling AB med organisationsnummer: 559188-6626.
Adress: Aspö Hornudden, 645 93 Strängnäs. Tel: 0152-326 18.

Ändring av Horntorpets personuppgiftspolicy

Om vi uppdaterar eller förändrar denna policy kommer vi meddela detta på vår webbplats. Vi uppdaterade vår policy 2023-05-25.