Hoppa till innehåll

Horntorpet – Vi vill vara en omtänksam pusselbit!

När ungdomar slutar gå till skolan finns det en anledning eller fler.
Vi kan vara en pusselbit som gör att de återgår till skolan eller hittar en annan plats i samhället där de trivs och växer. Genom att erbjuda meningsfull verksamhet i ett hållbart sammanhang får vi unga vuxna att se möjligheter, utvecklas och få framtidstro. Tillsammans med skolan kan vi hjälpas åt att hitta individanpassade och flexibla lösningar 

Horntorpet är ett socialt företag som har fokus på de tre hållbarhetsdimensionerna:
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Genom att hålla föreläsningar, workshops och utbildning inom områden med anknytning till de tre dimensionerna vill vi bidra till ett hållbart samhälle. Hornuddenmodellen är ett arbetssätt där det finns möjlighet till studiestödsplats, anpassad arbetsträning samt vägledningssamtal som anpassas efter deltagarens behov.

Genom Hornudden-modellen har vi skapat ett erbjudande som vänder sig till skolor, kommuner och organisationer som ansvarar för ungdomars skolgång och aktivitet. Med inspiration från Konsekvenspedagogiken och erfarenhet från arbete med unga vuxna som varken arbetar eller studerar (UVAS) är modellen en pusselbit för att göra nytta och få ungdomar att hitta sin plats i samhället.

Vision:
Att bidra till en värld där vi tillåts att visa vilka vi är och respekteras för det. En värld med omtanke, trygghet och tid för varandra. 

Mission:
Att vara en viktig och inspirerande samhällsaktör som på olika sätt bidrar till att ungdomar och unga vuxna fullföljer sina studier och/eller får en meningsfull sysselsättning. Men också att vi bidrar till utvecklande aktiviteter där ålder inte spelar någon roll.